Evenimentul zilei

Sam07042020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 56

Back Sunteți aici:Actualitate Educatie Tot ce trebuie să știți despre admiterea 2014. Care sunt taxele pentru studii şi ce acte trebuie să prezentaţi comisiei

Tot ce trebuie să știți despre admiterea 2014. Care sunt taxele pentru studii şi ce acte trebuie să prezentaţi comisiei

21 Iulie 2014 - 

De ieri a început procesul de admitere la universităţi. În acest an, instituţiile de învăţământ superior le propun tinerilor aproape 20 mii de locuri, dintre care peste șase mii sunt cu finanţare bugetară.

 

Admiterea va dura până la 31 august. Fiecare universitate își alcătuiește propriile criterii de admitere. La unele facultăţi sunt şi probe eliminatorii de aptitudini pentru a intra în proceul propriu-zis de selecție, în special la facultăţile de arte. Sesiunea de admitere se va desfășura în 30 de instituții de învățămînt superior – 19 instituții de stat și 11 instituții private.
La concursul de admitere vor fi luate în calcul media examenelor de bacalaureat şi cea la disciplinele de profil. Candidaţii care nu vor obţine un loc finanţat din bugetul de stat, vor trebui să plătească între 5.000 şi 22.000 de lei pentru un an de instruire.

Topul celor mai scumpe facultăţi

Cele mai mari taxe vor fi nevoiţi să achite cei care vor să devină medici şi farmacişti. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” oferă 700 de locuri, dintre care 475- la buget şi 225- în bază de contract. Prioritate la admitere vor avea absolvenţii de liceu, în proporţie de 80 la 20. Taxele pentru studii nu au fost modificate. Astfel, pentru instruirea la Facultatea de Medicină, taxa anuală constituie 17.400 de lei, la Facultatea de Farmacie 18.200, iar la Facultatea de Stomatologie- 20.300 de lei. Taxe mari vor plăti şi viitorii jurişti. Astfel, pentru un loc la facultatea de Drept tinerii trebuie să achite 10.000 de lei. Pe poziţia a cincea în topul celor mai scumpe facultăţi sunt cele cu profil economic, unde taxele de studii variază între şase şi opt mii de lei, în funcţie de universitate.

Viitorii pedagogi vor plăti mai puţin

Taxe mai mici pentru instruire sunt la facultăţile de pedagogie. Aici preţul variază între 3.650 şi 6.000 de lei. La Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, cea mai mare taxă este de 5.000 de lei. La studiile fără frecvenţă, se va achita 50 la sută din taxa frecvenţei la zi, la toate specialităţile. Taxe de 5.000 de lei sunt şi la unele facultăţi ale Universităţii Tehnice.
În acest an, Universitatea de Stat din Moldova propune trei specialităţi noi -tehnologia comunicării în domeniul infodocumentelor, taxa fiind de 5.000 de lei, servicii informaţionale şi socioculturale, taxa de 5.000 de lei, și chimie biofarmaceutică, cu o taxă de 6.500 de lei.

Se poate candida la mai multe specializări

Pentru această sesiune, planul de înmatriculare în universități, ciclul I de studii, prevede un număr total de 19.519 de locuri, din care 6.480 de locuri cu finanțare bugetară și 13.039 de locuri în bază de contract. Pentru masterat au fost alocate 8.688 de locuri, din care 3.548 la buget și 5.140 de locuri prin contract. La admitere pot participa persoanele care dețin diplomă de bacalaureat, diplomă de studii medii de specialitate sau alt act echivalent. În anul curent, 90 la sută din numărul total de locuri în universități va fi acordat pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, celelalte 10 la sută din locuri vor fi repartizate deţinătorilor diplomelor de studii medii de specialitate. Și în acest an, candidații vor putea participa la concursul de admitere concomitent, la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior. Ei pot fi înmatriculați la o singură specialitate din cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior.

Ce trebuie să conţină dosarul de admitere

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente: actul de studii, în original, cu anexa respectivă; certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii. În funcţie de specialitate /domeniu de formare profesională; diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la discipline de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort; 4 fotografii 3x4 cm; adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan; certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de invaliditate al candidatului sau al părinţilor acestuia; certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii); confirmarea apartenenţei la familii de romi; extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii); certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior; copia buletinului de identitate al candidatului; chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Cererea pe Piaţa Muncii

Înainte de admitere ar fi bine de analizat şi cererea de pe piaţa de muncă. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la începutul lunii iulie erau înregistrate peste 8.500 de posturi disponibile. Doar 24% din numărul total, adică puțin peste 2.000 de locuri vacante, sunt pentru cei cu studii superioare şi medii de specialitate. Astfel, cele mai multe locuri disponibile sunt pentru medici. Pentru ei există aproape 400 de locuri de muncă. De asemenea, 139 de locuri libere sunt pentru manageri, iar puțin peste 100 pentru contabili. Inspectorii care își caută un loc de muncă trebuie să știe că la începutul lunii erau disponibile 97 de locuri. Pentru profesori sunt vacante 95 de locuri, iar pentru ingineri - 79.

Lasă un comentariu