Evenimentul zilei

Mie08122020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Social VIDEO// Majoritatea instituțiilor medicale rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități

VIDEO// Majoritatea instituțiilor medicale rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități

11 Decembrie 2019 - 

Majoritatea instituțiilor medicale rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități. Autoritățile nu au aprobat un program de reabilitare pentru acestea, iar numărul persoanelor care beneficiază de reabilitare și tratament balneo-sanatorial este scăzut. 

Media

Prin urmare, nu există precondiții pentru scăderea numărului persoanelor cu dizabilități severe. Este una dintre concluziile raportului de monitorizare a implementării Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022, obiectivul trei, care vizează accesul la serviciile medicale și educaționale, relatează IPN.

Natalia Munteanu, coordonator de proiecte la Asociația „Humanitas”, a menționat din 17 acțiuni planificate pentru anul 2018 în cadrul acestui obiectiv, cu 30 de indicatori de progres, doar șapte indicatori au fost realizați, 15 au fost parțial realizați și opt nu au fost realizați.

Actorilor implicați în implementarea Programului li s-a recomandat să inițieze o comunicare mai bună între ei pentru a include în rapoarte toate rezultatele atinse din acțiunile planificate.

Olesea Topal, președinta Asociației Obștești „Stoicii”, a menționat că în obiectivul doi din același Program, care prevede asigurarea dreptului la educație de calitate copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități în instituțiile de învățământ, în codiții de egalitate cu ceilalți, din nouă acțiuni trei nu au fost realizate deloc, iar altele șase parțial.

Nu au fost pregătite cadre didactice care asistă sau predau persoanelor cu dizabilități. Unitățile de învățământ nu au fost dotate cu transport accesibil și echipamente necesare copiilor cu dizabilități pentru facilitarea învățării. De asemenea, nu au fost elaborate, aprobate și implementate programe de pregătire și acreditare a interpreților mimico-gestuali.

În acest sens, se propune elaborarea și adoptarea unui Curriculum pe criterii de dizabilitate, dar și instruirea a cel puțin șase mii de cadre didactice pe an care să ajute copiii cu diferite forme de dizabilități să fie încadrați în instituțiile de învățământ general. Copiii cu dizabilități se recomandă să fie distribuiți proporțional în clasele paralele în cadrul aceleiași instituții de învățământ.

Galina Climov, director executiv al Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, a precizat că la baza rapoartelor de monitorizare au stat documentele autorităților publice centrale. Probabil, unele acțiuni nu s-au implementat sau nu s-au raportat din cauza lipsei interconexiunii actorilor implicați în implementarea lor. În acest sens, lucrurile ar trebui consolidate, menționează Galina Climov.

Monitorizarea documentelor de politici privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități a fost realizată în cadrul proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriate pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei. 

Lasă un comentariu