Evenimentul zilei

Joi08222019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Economie Studiu: Sectorul energiilor regenerabile se dezvoltă prea lent

Studiu: Sectorul energiilor regenerabile se dezvoltă prea lent

22 Martie 2017 - 

În Republica Moldova sectorul energiilor regenerabile (SER) cunoaște o dinamică lentă, dar pozitivă. În 2015, raportul dintre energia regenerabilă produsă și consumul final de energie a depășit nivelul de 15%.

Totodată, dezvoltarea SER este neuniformă. Astfel, peste 98% din energia regenerabilă este reprezentată de biocombustibili. Sectorul privat este implicat în producerea electricității în baza utilizării energiilor eoliene, solare și a biogazului. Deși utilizarea acestor tipuri de energii se extinde, ponderea lor în totalul energiei regenerabile este foarte mică (aproximativ 0,5% în 2015), potrivit unui studiu realizat de analistul economic de la Expert-Grup, Alexandru Fală.

Printre cauzele ce determină prezența redusă a exponenților mediului de afaceri în sectorul energiilor regenerabile pot fi menționate costurile investiționale excesive și procedurile birocratice. Deși, în practica internațională, se cunosc diverse scheme de sprijin pentru promovare SER, în Republica Moldova mecanismele utilizate în acest scop se bazează fie pe finanțarea indirectă din banii publici (alocările bugetare către FEE), fie pe suportul financiar al donatorilor externi. Chiar dacă sunt prevăzute și alte forme de stimulare financiară pentru SER, cum ar fi facilități fiscale, de creditare sau finanțare bugetară directă, acestea, pentru moment, nu sunt aplicate.

 Adoptarea „Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” este binevenită deoarece, pe lângă instrumentele existente, care includ doar finanțările directe, vor fi instituite scheme suplimentare de sprijin pentru SER. Un avantaj al acestor scheme ar fi posibilitatea de a identifica prețuri fixe pentru electricitatea produsă din SER, fapt ce ar avea efecte financiare minore asupra consumatorilor.

Totodată, acest act legislativ comportă anumite carențe: Legea nu este cuprinzătoare pentru tot sectorul energiilor regenerabile și instituie mecanisme de sprijin doar pentru producerea electricității și a biocarburanților; Licitațiile pentru stabilirea prețurilor fixe ar putea favoriza intrarea pe piață a unui număr limitat de mari investitori. Drept urmare, poate apărea un segment de piață cu un grad înalt de concentrare a producătorilor și cu un risc sporit de practici anticoncurențiale; Schema de sprijin pentru biocarburanți ar putea fi neatrăgătoare pentru producătorii din domeniu, în condițiile în care prețurile de import al combustibililor ar fi mici, concluzionează Alexandru Fală.

Lasă un comentariu