Evenimentul zilei

Lun08102020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Special Interviu Octavian APOSTOL, director general AGEPI: „Noi nu avem resurse naturale și trebuie să valorificăm ceea ce avem: potențialul uman. Aveți o idee? Transformați-o într-un obiect de proprietate intelectuală”

Octavian APOSTOL, director general AGEPI: „Noi nu avem resurse naturale și trebuie să valorificăm ceea ce avem: potențialul uman. Aveți o idee? Transformați-o într-un obiect de proprietate intelectuală”

11 Iulie 2016 - 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova (AGEPI) este instituția publică responsabilă de promovarea şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe. În acest context, i-am solicitat un interviu lui Octavian APOSTOL, director general AGEPI, ca să facem cunoscut un subiect important și util pentru societatea noastră și pentru toți cei implicați în industriile creative, în munca de creație. 

-Domnule Apostol, de ce este bine să cunoaştem ce este Proprietatea Intelectuală?

Octavian Apostol: Cunoaşterea domeniului Proprietății Intelectuale oferă titularilor posibilitatea de a-și exercita drepturile nestingherit, de a dispune de avantajele pe care le oferă acestea, precum și de a asigura protecția obiectelor de proprietate intelectuală.  

-Deci, eu am drept exclusiv, absolut, asupra creației mele?

-Desigur, în calitate de autor, dvs. beneficiați de protecție din momentul creării operei, beneficiind atât de drepturile patrimoniale exclusive asupra operei, cât și de drepturile morale. 

- Dacă am o piesă și o difuzez mâine la radio, eu sunt titular?

- Titularul de drepturi este persoana care a creat opera, adică autorul, sau orice altă persoană fizică sau juridică ce a obținut în mod legal drepturile de autor și/sau drepturile conexe. Acesta, beneficiind de drepturile asupra operei sale (piesă, în exemplul dvs.), poate să permită valorificarea operei prin mai multe modalități, printre care și comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv satelit (teleradiodifuziune), pentru aceasta având dreptul la o remunerație echitabilă.

-Este necesară înregistrarea dreptului de autor pentru a beneficia de protecţie?

- După cum am menționat deja, autorul beneficiază de protecția dreptului de autor asupra operei sale prin crearea ei. Așadar, pentru apariția și exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei, nici alt act de notificare sau alte formalități. Totuși, mulţi autori aleg să-şi înregistreze operele, pentru a le face cunoscute publicului şi pentru a avea ca dovadă certificatul de înregistrare, iar în caz de litigiu, instanţa de judecată poate recunoaşte înregistrarea (certificatul) drept prezumţie a paternităţii, dacă nu se va dovedi altfel. De asemenea, menționez faptul că, pe lângă protecție, autorul are dreptul și la o remunerație de autor pentru fiecare caz și mod de valorificare a operei sale. Câteodată, însă, acest drept poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei organizații de gestiune colectivă (OGC).

- Ce este şi ce face de fapt un OGC?

- Organizația de gestiune colectivă este de fapt o organizație necomercială (non-profit), înregistrată la Ministerul Justiției și ulterior avizată de către AGEPI, care colectează remunerația de autor pentru titularii ce le-au transmis drepturile lor în gestiune, apoi distribuie sumele colectate către aceștia. OGC-ul are statut de persoană juridică și este înființată prin libera asociere și nemijlocit de către titularii de drepturi. De regulă, titularii de drepturi deleagă OGC-ului împuterniciri printr-un contract în formă scrisă. Astfel, OGC-urile își desfășoară activitatea în interesul titularilor de drepturi, în numele acestora și în limitele împuternicirilor acordate: eliberează licențe utilizatorilor pentru valorificarea operelor, negociază cuantumul remunerației, acumulează, repartizează și achită această remunerație titularilor de drepturi. Totodată, OGC-urile pot să-și rețină, din remunerația acumulată, cheltuielile efective suportate în legătură cu colectarea și distribuirea remunerației de autor. 

Teoretic, sistemul este simplu: se colectează și se distribuie remunerația, dar la noi, având în vedere că sunt mai multe OGC-uri, se duce o luptă pentru monopol, iar în final,  nu toți banii colectați ajung la titularii de drepturi. Dacă, până în 2009, era o singură organizație de gestiune colectivă, în prezent există cinci (ANPCI, AsDAC, ORDA, ANCO, Repromold), dintre care, doar două au dreptul să colecteze remunerația de autor.

- Care este competența AGEPI în relațiile cu activitatea OGC-urilor?

- AGEPI este instituția publică ce avizează, monitorizează și supraveghează activitatea OGC-urilor. Astfel, AGEPI verifică dacă organizația își desfășoară activitatea în interesul titularilor de drepturi, bazându-se pe principii de transparență, responsabilitate și bună guvernare. În caz de nerespectare a prevederilor legale, AGEPI atenționează OGC-ul asupra neregulilor depistate, iar în ultimă instanță poate retrage avizul de funcționare. 

AGEPI dorește ca sistemul gestiunii colective să fie unul funcțional, iar titularii de drepturi să-și primească remunerația de autor. Soluția cea mai eficientă ar fi să existe un colector unic.

- De ce este mai bine să fie un singur colector?

- În situația actuală, un utilizator este nevoit să încheie contracte de licență pentru valorificarea operelor cu toate organizațiile legal avizate, dat fiind faptul că acestea gestionează propriul său repertoriu. Instituirea unui colector unic va asigura eficiența și transparența modului de colectare a remunerației de autor, astfel încât toți agenții economici vor cunoaște cu certitudine cărui OGC trebuie să achite remunerația. Deocamdată, doar două dintre OGC-urile active eliberează licență comună utilizatorilor pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe.

- Ce este o marcă și de ce este importantă înregistrarea acesteia?

-  Marca este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane. Marca reprezintă imaginea întreprinderii dvs., este garantul calității produselor și a serviciilor pentru consumatori. Depunând o cerere de înregistrare a mărcii la AGEPI, obțineți dreptul exclusiv de exploatare a acesteia pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 10 ani și posibilitatea de a o reînnoi ori de câte ori este nevoie.

Ca să înțelegeți importanța înregistrării mărcii, o să vă dau un exemplu. Dacă, la o fabrică, s-a produs un incendiu și arde totul din temelie, ce rămâne? Evident, marca. Consumatorul percepe compania în cauză prin marcă, iar cu ajutorul acesteia, antreprenorul poate relansa afacerea. Marca este o valoare, un activ în baza căruia poți obține resurse financiare. 

- Cred că este bine să punctăm și faptul că pe site-ul AGEPI este disponibilă baza de date care trebuie consultată înainte de înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală.

- Într-adevăr, AGEPI este printre puținele instituții care oferă gratuit asemenea informații. Pe site-ul www.db.agepi.md puteți găsi informații despre fiecare obiect de proprietate intelectuală în parte. În baza noastră sunt accesibile toate datele, începând cu depunerea cererii și până la obținerea certificatului. 

- Am remarcat ideea dvs. de a introduce Proprietatea Intelectuală ca obiect de studiu în școli. Cât de real este acest lucru?  

- Îmi place sistemul japonez, Japonia fiind o țară ultratehnologizată. Japonezii merg după principiul pe care îl voi exemplifica astfel: „În China, vine profesorul în fața elevilor și le spune: acesta este un pix, trebuie să-l copiem. În Japonia, se lucrează după alt principiu: acesta este un pix, trebuie să-l îmbunătățim“. Sunt două idei distincte, ambele funcționează. Trebuie să vedem unde vrem să ajungem. În Japonia, sunt create toate condițiile pentru a stimula creativitatea copiilor încă de la vârsta de 10 ani, iar ulterior sunt învățați cum să-și protejeze creațiile. Când ai un produs unic pe piață, dictezi prețul și acesta este și unul dintre avantajele valorificării obiectelor de proprietate intelectuală. 

- Inițiind copiii în domeniul Proprietății Intelectuale, îi stimulăm să creeze? 

- Noi nu avem ieșire directă la Marea Neagră sau resurse naturale și trebuie să valorificăm ceea ce avem: potențialul uman. Ultimele evenimente la care AGEPI a participat în calitate de partener ne-au demonstrat că avem copii talentați, care creează produse extraordinare. De ce să nu ne implicăm, să-i instruim și să știe cum să-și protejeze produsele finale?

- Ce planuri pe termen scurt și-a mai propus AGEPI spre realizare?

- Acum încercăm să înființăm o bursă a Proprietății Intelectuale. Adică, pe lângă faptul că există invenții, vrem să venim în ajutorul inventatorilor ca produsele lor finale să fie valorificate, vândute. Treptat, intenționăm să lărgim această platformă și pentru alte obiecte de PI, cum ar fi mărcile.

- Ce sfat ați da cititorilor referitor la Proprietatea Intelectuală?

- Aveți o idee? Transformați-o într-un obiect de proprietate intelectuală, fie că este vorba despre o invenție, o marcă, un design industrial, un cântec, o operă literară, etc. și veniți la AGEPI pentru a o înregistra. Proprietatea intelectuală este un bun care trebuie să fie protejat.

(interviu realizat de Tatiana Slivca)

 

 

 

Lasă un comentariu